Nisan ayına ait belirli gün ve haftalar

8-14 Nisan :Sağlık Haftası
15-22 Nisan :Turizm Haftası
14-20 Nisan :Kutlu Doğum Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

28. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

15.4.2024
HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır.
M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
O.1.2.2.6. Güvenli alanlarda oynar.
Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.
16.4.2024
HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır.
M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.
O.1.2.2.6. Güvenli alanlarda oynar.
17.4.2024
HB.1.5.4.Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.
M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
O.1.2.2.6. Güvenli alanlarda oynar.
Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.
18.4.2024
HB.1.5.4.Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.
M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
O.1.2.2.6. Güvenli alanlarda oynar.
Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder.
19.4.2024
M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Mü.1.C.5. Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
O.1.2.2.6. Güvenli alanlarda oynar.
Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder.