Nisan ayına ait belirli gün ve haftalar

8-14 Nisan :Sağlık Haftası
15-22 Nisan :Turizm Haftası
14-20 Nisan :Kutlu Doğum Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

29. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

22.4.2024
HB.1.5.5. Atatürk?ün hayatını bilir.
M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.
O.1.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.
Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder.
23.4.2024
HB.1.5.5. Atatürk?ün hayatını bilir.
M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
G.1.3.1. Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder
O.1.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.
24.4.2024
HB.1.5.6. Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.
M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
O.1.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.
Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder.
25.4.2024
HB.1.5.6. Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.
M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
O.1.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.
Şiir okumaya istekli olur.
26.4.2024
M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Mü.1.D.1. İstiklâl Marşı?na saygı gösterir.
O.1.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.
Şiir okumaya istekli olur.