Ekim ayına ait belirli gün ve haftalar

Ekim 1. haftası :Dünya Çocuk Günü
29-30 Ekim :Kızılay Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

7. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

18.10.2021
T4.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T4.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler.
8. Sübhaneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler.
8. Sübhaneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler.
A.5. Atatürk?ü anlatan şarkı ve marşları anlamına uygun dinler ve seslendirir.
2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
19.10.2021
Making simple inquiries
Making simple inquiries
4.1.4.1. Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar.
4.1.4.2. Egzersiz sonucunda nabızla ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar.
Y4.2.3. Hak ve özgürlüklerini kullanabilen ve kullanamayan çocukların yaşantılarını karşılaştırır.
Y4.2.3. Hak ve özgürlüklerini kullanabilen ve kullanamayan çocukların yaşantılarını karşılaştırır.
20.10.2021
1 .4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
1 .4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
T4.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T4.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
21.10.2021
T4.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T4.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
TG.4.1.6. Taşıt trafiğine kapalı alanlarda oyun araçlarını güvenli kullanır.
4.1.4.3. Egzersiz yapmanın vücut sağlığı açısından önemini fark eder.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
22.10.2021
1 .4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
T4.1.5.Okunan bir metni, medya içeriğini veya sözel sunumu kendi ifadeleriyle anlatır.
T4.1.5.Okunan bir metni, medya içeriğini veya sözel sunumu kendi ifadeleriyle anlatır.
O.4.1.1.4. Özgün, modern danslar yapar.
O.4.1.1.4. Özgün, modern danslar yapar.