Nisan ayına ait belirli gün ve haftalar

8-14 Nisan :Sağlık Haftası
15-22 Nisan :Turizm Haftası
14-20 Nisan :Kutlu Doğum Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

29. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

22.4.2024
T4.2.23. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T4.2.23. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
7. Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterir.
8. Sevginin, yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini kavrar.
D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.
23.4.2024
Naming common objects Naming the seasons of the year
Naming common objects Naming the seasons of the year
4.5.1.1. Mikroskopun işlevini bilir.
4.5.1.1. Mikroskopun işlevini bilir.
Y4.5.3. Belirlediği/belirlenmiş kurallara uyar.
Y4.5.3. Belirlediği/belirlenmiş kurallara uyar.
24.4.2024
3.Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.
3.Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.
T4.2.23. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T4.2.23. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
SB.4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
SB.4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
25.4.2024
T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.
T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.
SB.4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
TG.4.2.1. Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerini tanıtır.
4.5.1.1. Mikroskopun işlevini bilir.
2. Müzelerin içerdiği eserlere göre Resim Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Bilim Müzesi gibi sınıflandırıldığını fark eder(M.B.)
26.4.2024
4.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.
4.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.
T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.
T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.
O.4.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde adil oyun anlayışı sergiler.
O.4.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde adil oyun anlayışı sergiler.