Ekim ayına ait belirli gün ve haftalar

Ekim 1. haftası :Dünya Çocuk Günü
29-30 Ekim :Kızılay Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

8. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

25.10.2021
T4.1.5.Okunan bir metni, medya içeriğini veya sözel sunumu kendi ifadeleriyle anlatır.
T4.1.5.Okunan bir metni, medya içeriğini veya sözel sunumu kendi ifadeleriyle anlatır.
1. İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur.
1. İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur.
A.5. Atatürk?ü anlatan şarkı ve marşları anlamına uygun dinler ve seslendirir.
6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.
26.10.2021
Talking about locations of things
Talking about locations of things
4.2.1.1. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.
4.2.1.1. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.
Y4.2.4. Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ya da kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder.
Y4.2.4. Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ya da kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder.
27.10.2021
6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.
3.Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
T4.1.5.Okunan bir metni, medya içeriğini veya sözel sunumu kendi ifadeleriyle anlatır.
T4.1.5.Okunan bir metni, medya içeriğini veya sözel sunumu kendi ifadeleriyle anlatır.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
28.10.2021
T4.1.6. Farklı türdeki metinleri dramatize eder.
T4.1.6. Farklı türdeki metinleri dramatize eder.
SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
TG.4.1.6. Taşıt trafiğine kapalı alanlarda oyun araçlarını güvenli kullanır.
4.2.1.1. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.
Çevresindeki benzer biçimlere örnekler verir(G.S.B.).
29.10.2021
3.Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
T4.1.6. Farklı türdeki metinleri dramatize eder.
T4.1.6. Farklı türdeki metinleri dramatize eder.
O.4.1.1.5. Kurallı takım oyunları oynar.
O.4.1.1.5. Kurallı takım oyunları oynar.