Mart ayına ait belirli gün ve haftalar

1-7 Mart :Deprem Haftası
1-7 Mart :Yeşilay Haftası
14 Mart :Tıp Bayramı
18 Mart :Şehitler Günü
18-24 Mart :Yaşlılar Haftası
21-26 Mart :Orman Haftası
22 Mart :Dünya Su Günü
Mart 4. haftası :Kütüphaneler Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

26. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

27.3.2023
T4.2.19. Uygun hızda sesli veya sessiz okur.
T4.2.19. Uygun hızda sesli veya sessiz okur.
1. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder.
2. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu kavrar.
D.1. Sınıfça ortak müzik arşivi oluşturmada görev almaya gönüllü olur.
4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
28.3.2023
Accepting and refusing
Accepting and refusing
4.4.4.1. Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.
Y4.5.2. Kural, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Y4.5.2. Kural, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
29.3.2023
4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
T4.2.19. Uygun hızda sesli veya sessiz okur.
T4.2.19. Uygun hızda sesli veya sessiz okur.
SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.
SB.4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
30.3.2023
T4.2.20. Metin türünü dikkate alarak okur.
T4.2.20. Metin türünü dikkate alarak okur.
SB.4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
TG.4.1.16. Trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkilerini tartışır.
4.4.4.2. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.
7. Resim ile fotoğraf arasındaki farkı bilir(G.S.K.).
31.3.2023
4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
T4.2.20. Metin türünü dikkate alarak okur.
T4.2.20. Metin türünü dikkate alarak okur.
O.4.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.
O.4.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.