Dünya Turizm Günü


<div><a href="depo/dosya/turizm_haftasi_kutlama_programi.doc">Dünya Turizm Günü Kutlama Programı</a><br></div><div><br></div><div>TURİZM NEDİR? &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Turizm, dinlenmek, eglenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin ,hem de kendi ülkelerinde yaşadıkları bölgenin dışında ki güzelliklerin yanısıra,geçmişte yaşamış olan insanların bırakmış oldukları kültürel mirasın farkına vararak,gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir Dünya bırakmanın gerekliliğine inanmış olarak hayata bakışları değişir.Turistler gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler karşılığında para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen ülke ve bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlar.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Turizm açısından ülkeye en çok Antalya ve Bodrum para kazandırır. Turizm sözcüğü ilkin 21. yüzyılda bazı İngilizlerin Avrupaya yaptığı yolculuklar için kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı dan sonra bu eylem, dünya çapında yaygınlık kazanınca, turizm sözcüğü de dilden düşmez olmuştur. Eskiden yalnız zengin ve aylak kimselerin yaptığı bu geziler, ulaşım kolaylıklarının sürekli olarak gelişmesi (hız, konfor, güvenlik... vb) ve kısa zamanda herkesin tatil yapmasını sağlayan toplumsal gelişmeler (oteller, moteller, kampingler, tatil köyleri vb) sonucunda gittikçe çoğalmıştır</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin, hem kendi ülkelerinde yaşadıkları bölgenin dışındaki güzelliklerin, hem de geçmişte yaşamış olan insanların bırakmış oldukları kültürel mirasın farkına vararak, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanarak hayata farklı açılardan bakabilirler. Turistler gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler karşılığında o yöre halkına para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen ülke ve bölgenin ekonomisine büyük bir maddi katkı sağlar. Turizm açısından ülkemize en çok Antalya ve Bodrum gelir kazandırır. Turizm sözcüğü ilkin 21. yüzyılda bazı İngilizlerin Avrupaya yaptığı yolculuklar için kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı dan sonra bu eylem, dünya çapında yaygınlık kazanınca, turizm sözcüğü de dilden düşmez olmuştur. Eskiden yalnız zengin ve aylak kimselerin yaptığı bu geziler, ulaşım kolaylıklarının sürekli olarak gelişmesi (hız, konfor ve güvenlik gibi) ve kısa zamanda herkesin tatil yapmasını sağlayan toplumsal gelişmeler (oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri vb) sonucunda gittikçe çoğalmıştır.</div><div>&nbsp;Turistlerin barınmaları, eğlenip dinlenmeleri için yapılan oteller, moteller, pansiyonlar, plajlar, lokanta ve gazinolar, kamp alanları, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar birer turizm kurum veya kuruluşudur. Bu kurumların sayısı, konforu, personelinin güleryüzlülüğü, buralara ulaşım kolaylığı turist akımını arttırır. Turizmi arttıran bir başka bir etmen de tarihi anıtların bolluğudur. Eski kent harabeleri, ünlü anıtlar (camiler, kiliseler, açıkhava tiyatroları, müzeler vb...) her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bunların yanısıra doğa güzellikleri de önemli bir ilgi kaynağıdır.</div><div>Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) turizm gelirlerinin her yıl % 4 oranında artış gösterdiğini belirtmiştir. [1] Bununla birlikte günümüzün en popüler turistik mekanlarını içerisinde barındıran Avrupa kıtasının 1995de % 60 olan turizm gelir payı 2020 yılında % 46ya düşmesi beklenmektedir.</div><div><br></div><div><br></div><div>• Temizlik turizmin, turizm kalkınmanın anahtarıdır.</div><div>• Turizm, bacasız fabrikadır.</div><div>• Memnun ayrılan turist, daha çok turist demektir.</div><div>• Turizmin anahtarı temizlik ve hoşgörüdür.</div><div>• Turizm, kalkınmanın lokomotifidir.</div><div>• Turizm hizmetle gelişir, sevgi ile büyür.</div><div>• Yurdumuzdan hoşnut ayrılan her turist bizim yeni bir dostumuz¬dur.</div><div>• Turizm yolu, barış ve kalkınma yoludur.</div><div>• Turiste saygı varsa, turizmde kaygı yoktur.</div><div>• Bir memnun turist, bin turist yollar.</div><div>• Hiç bir mavi Akdenizden güzel değildir.</div><div><br></div><div><a href="http://k12.web.tr/depo/dosya/turizm_haftasi_kutlama_programi.doc">Dünya Turizm Günü Kutlama Programı</a></div>