Kazanım : M2.3.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
Apartmanımız 6 katlı ve yüksekliği 12 m ‘dir. Buna göre her katın yüksekliği kaç m ‘dir?
Apartmanımız 6 katlı ve yüksekliği 12 m ‘dir. Buna göre her katın yüksekliği kaç m ‘dir?