Kazanım : SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
Yukarıdaki yüzlerden hangisi mutludur?
Yukarıdaki yüzlerden hangisi mutludur?
A)
1
B)
3
C)
2
D)
4