Kazanım : 2.2.1. Yaşadığı evin adresini bilir.
Evimiz bizi kışın ............. ve yazın ............. korur.
Evimiz bizi kışın ............. ve yazın ............. korur.