Kazanım : M.1.1.1.7. Nesne sayıları 20?den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
Yukarıda kaç dilim pasta vardır?
Yukarıda kaç dilim pasta vardır?
A)
8
B)
7
C)
6