Kazanım : T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Arkadaşlarımızın da fikirlerini söylemesine izin vermeliyiz.
Arkadaşlarımızın da fikirlerini söylemesine izin vermeliyiz.
Doğru Yanlış