Kazanım : T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Sorulara cevap vermek için parmak kaldırmalıyız.
Sorulara cevap vermek için parmak kaldırmalıyız.
Doğru Yanlış