Kazanım : SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Kimlik belgemizde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Kimlik belgemizde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
Adımız
B)
Soyadımız
C)
T.C.kimlik numramız
D)
Boyumuz