Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
289.
T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
Türkçe (1)
0 14 Soru
154.
M.1.1.1.1. Rakamları okur ve yazar.
Matematik (1)
0 6 Soru
155.
M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20?ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirl
Matematik (1)
0 6 Soru
453.
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 6 Soru
451.
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 5 Soru
274.
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
Türkçe (1)
0 4 Soru
276.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
Türkçe (1)
0 4 Soru
290.
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Türkçe (1)
0 4 Soru
383.
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
Türkçe (1)
0 4 Soru
156.
M.1.1.1.3. 100?e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.
Matematik (1)
0 4 Soru
328.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 3 Soru
160.
M.1.1.1.7. Nesne sayıları 20?den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesn
Matematik (1)
0 2 Soru
168.
M.1.1.3.2. 20?ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
Matematik (1)
0 2 Soru
394.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 1 Soru
426.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 1 Soru
434.
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 1 Soru
458.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 1 Soru
256.
O.1.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere katılır.
Oyun ve Fiz. Etkinlikler (1)
0 0
257.
O.1.2.3.2. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.
Oyun ve Fiz. Etkinlikler (1)
0 0
258.
O.1.2.3.3. Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.
Oyun ve Fiz. Etkinlikler (1)
0 0
259.
T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0
260.
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Türkçe (1)
0 0
261.
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.
Türkçe (1)
0 0
262.
T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0
263.
T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0
264.
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Türkçe (1)
0 0
265.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
Türkçe (1)
0 0
266.
T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0
267.
T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.
Türkçe (1)
0 0
268.
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.
Türkçe (1)
0 0
269.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
Türkçe (1)
0 0
270.
T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.
Türkçe (1)
0 0
271.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
Türkçe (1)
0 0
272.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
Türkçe (1)
0 0
273.
T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.
Türkçe (1)
0 0
275.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
Türkçe (1)
0 0
277.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
Türkçe (1)
0 0
278.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
Türkçe (1)
0 0
279.
T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0
280.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
Türkçe (1)
0 0
281.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
Türkçe (1)
0 0
282.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
Türkçe (1)
0 0
283.
T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
Türkçe (1)
0 0
284.
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
Türkçe (1)
0 0
285.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
Türkçe (1)
0 0
286.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
Türkçe (1)
0 0
2 3 4 5 6 7 8 9

0,14 saniye.