Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
336.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
337.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
338.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
339.
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
Türkçe (1)
0 0
340.
T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0
341.
T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
342.
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
343.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
344.
T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0
345.
T.1.3.5. Kısa metinleri okur.
Türkçe (1)
0 0
346.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
347.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
348.
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
Türkçe (1)
0 0
349.
T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Türkçe (1)
0 0
350.
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.
Türkçe (1)
0 0
351.
T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
352.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
353.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
354.
T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.
Türkçe (1)
0 0
355.
T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Türkçe (1)
0 0
356.
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Türkçe (1)
0 0
101.
HB.1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
357.
T.1.3.5. Kısa metinleri okur.
Türkçe (1)
0 0
102.
HB.1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
358.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
103.
HB.1.1.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde güvenlik kurallarına uyar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
359.
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
104.
HB.1.1.4. Sınıfının okul içindeki yerini bulur.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
360.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
Türkçe (1)
0 0
105.
HB.1.1.5. Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
361.
T.1.4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.
Türkçe (1)
0 0
106.
HB.1.1.6. Bayrak töreninde nasıl davranması gerektiğini kavrar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
362.
T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Türkçe (1)
0 0
107.
HB.1.1.7. Okulunun bölümlerini tanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
363.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
108.
HB.1.1.8. Okul çalışanlarını tanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
364.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
109.
HB.1.1.9. İhtiyaç duyduğu durumlarda okul çalışanlarından yardım alır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
365.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
Türkçe (1)
0 0
110.
HB.1.1.10. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
366.
T.1.4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.
Türkçe (1)
0 0
111.
HB.1.1.11. Okul kurallarına uyar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
367.
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
Türkçe (1)
0 0
112.
HB.1.1.12. Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
368.
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Türkçe (1)
0 0
113.
HB.1.1.13. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
1 2 | 3 |4 5 6 7 8 9

0,14 saniye.