Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
137.
HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
393.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
138.
HB.1.5.2. Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
139.
HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
395.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
140.
HB.1.5.4.Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
396.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Türkçe (1)
0 0
141.
HB.1.5.5. Atatürk?ün hayatını bilir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
397.
T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
142.
HB.1.5.6. Bayram, kutlama ve törenlere katılmaya istekli olur.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
398.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
143.
HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
399.
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
144.
HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
400.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
145.
HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
401.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Türkçe (1)
0 0
146.
HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
402.
T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0
147.
HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
403.
T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
Türkçe (1)
0 0
148.
HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
404.
T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
Türkçe (1)
0 0
149.
HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
405.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
150.
HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
406.
T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.
Türkçe (1)
0 0
151.
M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.
Matematik (1)
0 0
407.
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0
152.
M.1.2.2.2. Eş nesnelere örnekler verir.
Matematik (1)
0 0
408.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
153.
M.1.3.4.1. Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.
Matematik (1)
0 0
409.
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
410.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
411.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
412.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
157.
M.1.1.1.4. 20?ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
Matematik (1)
0 0
413.
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
Türkçe (1)
0 0
158.
M.1.1.1.5. 20?ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10
Matematik (1)
0 0
414.
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
Türkçe (1)
0 0
159.
M.1.1.1.6. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birlikle
Matematik (1)
0 0
415.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Türkçe (1)
0 0
416.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
161.
M.1.1.1.8. 20?ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.
Matematik (1)
0 0
417.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
162.
M.1.3.3.1. Tam ve yarım saatleri okur.
Matematik (1)
0 0
1 2 3 4 | 5 |6 7 8 9

0,14 saniye.