Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
418.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
163.
M.1.3.3.2. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.
Matematik (1)
0 0
419.
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
164.
M.1.3.3.3. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.
Matematik (1)
0 0
420.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
165.
M.1.1.2.1. Toplama işleminin anlamını kavrar.
Matematik (1)
0 0
421.
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
Türkçe (1)
0 0
166.
M.1.1.2.2. Toplamları 20?ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
Matematik (1)
0 0
422.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
Türkçe (1)
0 0
167.
M.1.1.3.1. Çıkarma işleminin anlamını kavrar.
Matematik (1)
0 0
423.
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
424.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
169.
M.1.1.2.4. Toplamları 20?yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı b
Matematik (1)
0 0
425.
T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
Türkçe (1)
0 0
170.
M.1.1.2.5. Zihinden toplama işlemi yapar.
Matematik (1)
0 0
171.
M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
Matematik (1)
0 0
427.
T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
Türkçe (1)
0 0
172.
M.1.1.3.3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
Matematik (1)
0 0
428.
T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
Türkçe (1)
0 0
173.
M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
Matematik (1)
0 0
429.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
174.
M.1.3.2.1. Paralarımızı tanır.
Matematik (1)
0 0
430.
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
Türkçe (1)
0 0
175.
M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açık
Matematik (1)
0 0
431.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
Türkçe (1)
0 0
176.
M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
Matematik (1)
0 0
432.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
177.
M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geome
Matematik (1)
0 0
433.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
178.
M.1.2.3.1. Geometrik şekiller veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan bir örüntüdeki k
Matematik (1)
0 0
179.
M.1.2.3.2. En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.
Matematik (1)
0 0
435.
T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
1715.
Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
180.
M.1.3.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.
Matematik (1)
0 0
436.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
1716.
Düzeylerine uygun öykü ve masal anlatımlarını dinler.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
181.
M.1.3.1.3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçm
Matematik (1)
0 0
437.
T.1.3.8. Şiir okur.
Türkçe (1)
0 0
1717.
Noktaları çizgilerle birleştirir.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
182.
M.1.3.5.1. Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.
Matematik (1)
0 0
438.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
1718.
Düzeye uygun izlenen film hakkında çıkarımlarda bulunur.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
183.
M.1.3.5.2. Özdeş en az üç kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.
Matematik (1)
0 0
439.
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
1719.
Bulmacaları çözerek dikkat ve düşünme becerisi oluşturur.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
184.
M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.
Matematik (1)
0 0
1 2 3 4 5 | 6 |7 8 9

0,14 saniye.