Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
440.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Türkçe (1)
0 0
1720.
El işi çalışmaları ile yapıcılık ve yaratıcılık yönlerini geliştirir.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
185.
G.1.1.1.Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını ifade eder.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
441.
T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0
1721.
Kukla oynatarak düzeyine uygun monolog ve diyalog yapar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
186.
G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
442.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
1722.
Dinlediği, öğrendiği şarkıları söyler.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
187.
G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
443.
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
Türkçe (1)
0 0
1723.
Renklendirilmemiş bir resmi istediği renklerle boyar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
188.
G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerd
Görsel Sanatlar (1)
0 0
444.
T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.
Türkçe (1)
0 0
1724.
İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
189.
G.1.1.5. İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
445.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Türkçe (1)
0 0
1725.
Labirent bulmacaları verilen yönerge doğrultusunda çözer.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
190.
G.1.1.6. Görsel sanat çalışmasında figür-mekân ilişkisini ifade eder.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
446.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
Türkçe (1)
0 0
1726.
Şarkılı oyunlara uygun hareketlerle eşlik eder
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
191.
G.1.1.7. Görsel sanat çalışmasında büyüklük-küçüklük ilişkilerini kullanır.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
447.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
1727.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sınıf süslemesine katılır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
192.
G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
448.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
1728.
Düzeye uygun resim ve fotoğrafları yorumlar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
193.
G.1.1.9. Üç boyutlu çalışma oluşturur.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
449.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
1729.
Şarkı söylerken, topluca söylemekten hoşlanır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
194.
G.1.1.10. Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
450.
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
Türkçe (1)
0 0
1730.
Şarkılı oyun müziklerine uygun hareketlerle eşlik eder.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
195.
G.1.2.1. Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
1731.
İki resim arasındaki fark bulmacalarını çözer.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
196.
G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
452.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
Türkçe (1)
0 0
1732.
Dinlediği hikâyeleri kendi cümleleri ile ifade eder.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
197.
G.1.3.1. Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder
Görsel Sanatlar (1)
0 0
1733.
Tekerleme ve sayışmaları özelliklerine uygun söyleyebilir.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
198.
G.1.3.2. Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
454.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
1734.
Yönergeleri takip ederek belirlenen amaca ulaşır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
199.
G.1.3.3. Sanat eserleri arasındaki farklılıkları açıklar.
Görsel Sanatlar (1)
0 0
455.
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
1735.
Seviyelerine uygun bilmeceleri, sözcükleri yerli yerinde kullanarak sorar. Mantıklı cevaplar ve
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
200.
Mü.1.A.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.
Müzik (1)
0 0
1 2 3 4 5 6 | 7 |8 9

0,14 saniye.