Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
456.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Türkçe (1)
0 0
1736.
Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
201.
Mü.1.A.2. İstiklâl Marşı?nı saygıyla dinler.
Müzik (1)
0 0
457.
T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
Türkçe (1)
0 0
1737.
Kısa masal veya bir öyküyü anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
202.
Mü.1.A.3. Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder.
Müzik (1)
0 0
1738.
Okuduğu bir hikâye, fıkra ya da olayı canlandırır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
203.
Mü.1.A.4 Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.
Müzik (1)
0 0
459.
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
Türkçe (1)
0 0
1739.
Bildiği ve yeni öğrendiği fıkrayı anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
204.
Mü.1.A.5. Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.
Müzik (1)
0 0
460.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Türkçe (1)
0 0
1740.
Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
205.
Mü.1.A.6. Düzenli ve düzensiz sesleri birbirinden ayırt eder.
Müzik (1)
0 0
1741.
Topluluk karşısında anlaşılabilecek konuşmalar yapar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
206.
Mü.1.A.7. Ses ve nefes çalışmaları yapar.
Müzik (1)
0 0
1742.
Dikte etme çalışmalarına katılır.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
207.
Mü.1.A.7. Ses ve nefes çalışmaları yapar.
Müzik (1)
0 0
1743.
Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
208.
Mü.1.A.8. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.
Müzik (1)
0 0
1744.
Söylenen tekerleme ve sayışmalardaki söze, ezgiye dikkat eder.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
209.
Mü.1.A.9. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
Müzik (1)
0 0
1745.
Şiir okumaya istekli olur.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
210.
Mü.1.A.10. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.
Müzik (1)
0 0
1746.
Seviyelerine uygun harf bulmacasını çözer.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
211.
Mü.1.A.9. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
Müzik (1)
0 0
1747.
Seviyeye uygun metinleri sesli ve sessiz okur.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
212.
Mü.1.A.10. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.
Müzik (1)
0 0
1748.
Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
213.
Mü.1.A.11. Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.
Müzik (1)
0 0
1749.
Seviyeye uygun bir şiiri ezbere okur.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
214.
Mü.1.A.11. Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.
Müzik (1)
0 0
1750.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sınıf süslemesi yapar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
215.
Mü.1.A.12. Müzik çalışmalarını sergiler.
Müzik (1)
0 0
1751.
Verilen cümle ya da metne bakarak yazar
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
216.
Mü.1.A.12. Müzik çalışmalarını sergiler.
Müzik (1)
0 0
1752.
19 Mayıs Atatürk?ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için sınıf süslemesi yapar.
Serbest Etkinlikler (1)
0 0
217.
Mü.1.B.1. Müzik çalışmalarını gerçekleştirdiği ortamı tanır.
Müzik (1)
0 0
218.
Mü.1.B.1. Müzik çalışmalarını gerçekleştirdiği ortamı tanır.
Müzik (1)
0 0
219.
Mü.1.B.2. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.
Müzik (1)
0 0
220.
Mü.1.B.3. Müziklere uygun hızda hareket eder.
Müzik (1)
0 0
221.
Mü.1.C.1. Ses oyunları yapar.
Müzik (1)
0 0
222.
Mü.1.C.1. Ses oyunları yapar.
Müzik (1)
0 0
223.
Mü.1.C.2. Oluşturduğu ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.
Müzik (1)
0 0
224.
Mü.1.C.2. Oluşturduğu ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.
Müzik (1)
0 0
225.
Mü.1.C.3. Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.
Müzik (1)
0 0
1 2 3 4 5 6 7 | 8 |9

0,14 saniye.