Şubat ayına ait belirli gün ve haftalar


Önceki Hafta Sonraki Hafta

20. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

12.2.2024
İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin çocukluklarını ve yaptıklarını araştırır ve sunar.
T3.2.6. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
T3.2.6. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
Toplamları 100?ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
13.2.2024
Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar
T3.2.6. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
T3.2.6. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
Toplamları 100?ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
Toplamları 100?ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
14.2.2024
T3.2.6. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
T3.2.6. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder.
1. Seviyesine uygun kelime bulmacalarını çözer.
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
15.2.2024
Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder
F.3.5.3.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
F.3.5.3.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
6.Yapacağı görsel sanat çalışmalarında gösterilen eserlerden yararlanır (G.S.K.).
2.Arkadaşları ile fikir alışverişi yapar.
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
16.2.2024
F.3.5.3.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
T3.2.6. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
T3.2.7. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.
Making simple inquiries
Making simple inquiries
Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.