Mayıs ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Mayıs :Kardeşlik Haftası
Mayıs 1. haftası :Bilişim Haftası
Mayıs 1. haftası :Trafik ve İlk Yardım Haftası
6 Mayıs :Hıdrellez
0 Mayıs :Anneler Günü
10-16 Mayıs :Engelliler Haftası
18-24 Mayıs :Müzeler Haftası
29 Mayıs :İstanbul'un Fethi

Önceki Hafta Sonraki Hafta

32. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

13.5.2024
Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye?nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar.
T3.2.19. Parmakla takip etmeden, uygun hızda sesli veya sessiz okur.
T3.2.19. Parmakla takip etmeden, uygun hızda sesli veya sessiz okur.
Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.
Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.
Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara saygı gösterir.
14.5.2024
İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar.
T3.2.19. Parmakla takip etmeden, uygun hızda sesli veya sessiz okur.
T3.2.19. Parmakla takip etmeden, uygun hızda sesli veya sessiz okur.
Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.
Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.
Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara saygı gösterir.
15.5.2024
T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.
Çevresindeki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.
1. Kendisine verilen role adapte olur ve rolü yaşar.
Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara saygı gösterir.
16.5.2024
Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar.
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
3. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. yerlere ilişkin değişik kaynaklardan araştırma yapabilmenin yollarını keşfeder(M.B.).
2.Grup sorumluluğu gelişir.
Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara saygı gösterir.
17.5.2024
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
Expressing likes and dislikes
Expressing likes and dislikes
Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara saygı gösterir.