Nisan ayına ait belirli gün ve haftalar

8-14 Nisan :Sağlık Haftası
15-22 Nisan :Turizm Haftası
14-20 Nisan :Kutlu Doğum Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

27. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

1.4.2024
T4.2.20. Metin türünü dikkate alarak okur.
T4.2.20. Metin türünü dikkate alarak okur.
3. Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir.
4. Allah?ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verir.
D.1. Sınıfça ortak müzik arşivi oluşturmada görev almaya gönüllü olur.
2.Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.
2.4.2024
Describing the weather Expressing basic needs
Describing the weather Expressing basic needs
4.4.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
4.4.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
Y4.5.2. Kural, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Y4.5.2. Kural, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
3.4.2024
2.Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.
5.Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
T4.2.21. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.
T4.2.21. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.
SB.4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
SB.4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
4.4.2024
T4.2.21. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.
T4.2.21. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.
SB.4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.
4.4.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
5.4.2024
3.Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.
4.Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.
T4.2.21. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.
T4.2.21. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.
O.4.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde çevreye duyarlılık gösterir.
O.4.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde çevreye duyarlılık gösterir.