Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası


DÜNYA KİTAP GÜNÜ VE KÜTÜPHANELER HAFTASI

Kitabın yararlarının anlaşılması ve sayılarının çoğalması sonucu kitaplıklar oluştu. Kitaplıkların gelişmesi ile kütüphaneler meydana geldi. Herkesin yararlanması okuması, başvurması için kurulan, içinde kitaplar bulunan binaya kütüphane denir.


Millî Eğitim Bakanlığı, Mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta­nın Kütüphane Haftası olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Hafta süresince kütüphanenin önemi anlatılır. Kütüphaneciliğin sorunları kamu oyuna duyurulur. Halk, kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirilir. Okullarımızda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gerekli kurallar öğretilir.

Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur. Osmanlı imparatorluğu döneminde de kitaba ve kütüphaneye önem verilirdi. O dönemden zamanımıza kadar gelen büyük kütüphaneler vardır.

Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır : İstanbul?da Süleymaniye ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri. Ankarada Millî Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneleridir. 

Bunlardan Millî Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kuruldu. Açılış tarihinde içinde iki kitap bulunan bu kütüphanemizde bugün 620 bin kitap vardır. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yaklaşık 6 milyon kadardır.

Kütüphanelerde, kitapların korunması, kitapların sınıflandırılması ve okuyucuya kitap verilmesi için uzman memurlar bulunur. Bu memurlara kütüphaneci denir. Kütüphanecilik özel bir eğitimi ve öğretimi gerektiren bir meslektir. Bu amaçla üniversitelerimizde kütüphanecilik bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerde öğrenimlerini tamamlayanlar kütüphanelerde görev yaparlar.

Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir. Kitaplar bilime giden yoldur. Çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır. Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder. Kitaplar sevgili dostlarımızdır. Kitaplıklar, kütüphaneler kitapların bir arada bulunduğu yerlerdir.

Bulunduğumuz yerdeki kütüphanelerden yararlanalım. Kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap armağan edelim. Kitapların korunduğu, yerleştirildiği kitaplığı, kütüphaneyi temiz tutalım. Okuma salonlarında kimseyi rahatsız etmeyelim. 

  
  

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI 
  
Kitap bize bilmediklerimizi öğretir. Görmediğimiz yerleri tanıtır. Kitap okunduğu zaman göze, dinlendiği zaman kulağa seslenir. Kitaplar zamanımızı değerlendiren birer sevgili arkadaştır. Kitaplarla arkadaşlık küçük yaşta başlarsa bu güzel alışkanlık büyüyünce de sürer gider. Kitaplar doğruyu, güzeli, iyiyi, yararlıyı bulmamıza yardım eder. Kitaplar yaşamı sevdirir. Dünyayı güzelleştirir.
  
İçimizi aydınlatır. Yazarlar, kitaplar aracılığıyla binlerce, yüz binlerce insana seslenirler. Yazarın düşünceleri kitaplar aracılığıyla ülkeden ülkeye yayılır. Bilgiler en uzak yerlere ulaşır. Yazarla okuyucu arasında bir bağ kurulur, bir yakınlık sağlanır.

Kitapların satıldığı yere kitapevi, konulduğu yere kitaplık denir. Herkesin yararlanması, okuması, başvurması için kurulan ve içinde kitaplar bulunan yere kütüphane denir.
  

  Amerikan İzcileri Kitaplık Yöneticileri ilk kez 1917 yılında bir kitap haftası düzenlemeyi önerdiler. Aydınlar, yazarlar, yayıncılar önerinin benimsenmesi için çalıştılar. Bu çalışmalar sonucu Kasım ayının ikinci haftası dünyanın bir çok uygar ülkesinde Kitap Haftası olarak kabul edildi. Bu hafta daha sonra bizde de Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanmaya başladı.
Kitap Haftası içinde, kitap sergileri düzenlenir. Kitap siparişleri mektuplarının nasıl yazıldığı öğretilir. Arkadaşlar birbirlerine kitap armağan ederler. Kitapsever öğrenciler hafta içinde kitaplıklarına çeki düzen verirler.
  

Kitap sevgisini bir yazarımız şöyle anlatıyor. "Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. Düşünüyorum da, şu dünyada kitaplar yok oluverse, yaşamak ne denli güçleşir, çekilmez bir ağırlık olur. Dünyamızı nasıl insansız düşünmezsek, insanı da kitapsız düşünemeyiz. Beyinde, düşüncenin kıvılcımının parladığı ilk andan beri, insan düşündüğü ve duyduğunu türlü şekillerle, eline ne geçirdiyse ona yazmaktan, çizmekten kendini alamamıştır.
  

Okuyan kişi için kitaplığın yanı başından daha rahat bir yer olabileceğini sanmıyorum. Ben kendi hesabıma, kitaplarım arasında duyduğum rahatlığı hiç bir yerde duyamamışımdır. 
Odamdan dışarı çıktığım zamanlar, yanıma küçük bir kitap almayı hiç unutmam. Ne olacağı bilinmez ki. Kalabalık içinde insanın içine ansızın bir yalnızlık çökebilir."KİTAP TÜRLERİ

Kitapları türlerine göre çeşitli gruplara ayırabiliriz.

Başvuru Kitapları:
Bu gruba giren kitaplar bize değişik, çeşitli yararlı bilgiler verirler. Sözlükler, ansiklopediler, yazım kılavuzları gibi. Başvuru kitaplarının konuları kısa sürede bulunabilsin diye çoklukla harf sırasına göre hazırlanır.
  

Bilgi Kitapları:
Bunlar öğretici kitaplardır. Bize bilmediğimiz konularda yeni bilgiler verirler. Yeni bilgiler, düşünce ufkumuzu genişletir. Bilgili insanlar daha doğru kararlar verirler. Ders kitaplarımız bilgi kitaplarıdır. Doğru bilgi kitaplarını dikkatle okumalıyız.
  

Meslek Kitapları:
Belirli meslekler için hazırlanmış kitaplardır. Mesleğinde daha başarılı olmak isteyenler bu tür kitaplardan yararlanırlar. Meslek kitaplarından oluşan kütüphaneler de vardır.
  

Edebi Kitaplar:
Romanlar, öyküler, masallar, gezi ve şiir kitapları, anılar bu gruba girer. Bu kitaplar kolay okunur. Okuyanı dinlendirir, düşündürür, duygulandırır.
  

Çocuk Kitapları:
Çocuklar için yazılan yapıtlara çocuk kitabı denir. Çocuk kitapları çocuklara bilgi verir. Çocukların duygu, düşünce dünyasını geliştirir.

 Her Kitaba Bir Gül-23 Nisan Dünya Kitap Günü 

Unesconun 8 yıldır kutladığı bu günün amacı; kitapları, yaratıcı, endüstriyel, standartların oluşumu, siyasi, ulusal ve uluslararası yönleriyle gündeme getirmek. 

kitapların değerli, bilgilere, estetik duygulara ve insanlığın hayal gücü bilgilerine ulaşmanın temel araçları olduğunu biliyoruz.kitaplar aynı zamanda; yaratıcılığın, enformasyon ve eğitimin taşıyıcısı olarak, her kültürün temel özelliklerinin yayımlanmasını ve onların kendine özgülüğünü görmemizi sağlıyor. 

Unesco 1996dan bu yana 23 Nisanda 100 ülkede milyonlarca insanın katılımıyla Dünya Kitap ve Telif Hakları Gününü kutluyor.okuma ve yazmanın geliştirilmesinin yanı sıra, konuyla yakın ilişkisi olan telif haklarına da ayrılan bu günün amacı, kitapları; yaratıcı, endüstriyel, standartların oluşumu, siyasi, ulusal ve uluslararası yönleriyle gündeme getirmek.


Dünya Kitap Gününün Doğuşu ve Neden Dünya Kitap Günü? 

İspanyanın Katalonya bölgesinde yıllardır kutlanan özel bir gün var: "Her Kitaba Bir Gül".her 23 Nisanda kitap alan herkese kitabın yanında bir de gül armağan eden ve türlü sokak eğlenceleri düzenleyen Katalanlar, kitap günü için tarih belirlemeye çalışan Unescoya da ilham perisi oldu. 23 Nisan, aynı zamanda Shakespearein hem doğum hem ölüm günü, Nabokov, Laxness, Markham, Marsh (Dedektif Roderick Alleynin yaratıcısı) ve Vallejonun doğum, Cervantes, De la Vega ve Josep Planın da ölüm yıldönümü. 

İşte, bütün bu edebi yönlendirmeler sonucunda, Unesco, 23 Nisanın Dünya Kitap Günü için ideal tarih olduğuna karar verdi ve 1995te alınan kararla tüm dünyaya duyuruldu.pek çok dünya ülkesi tarafından kabul edilen Dünya Kitap Günü, Türkiyede de 2001 yılından beri kutlanıyor.bu özel günde, dünyanın hemen her köşesinde kitap fuarları kuruluyor; dinleti, okuma ve anma günleri, indirimli kitap kampanyaları düzenleniyor; hastane, hapishane, bakımevleri, okul ve köy kütüphanelerine kitap yardımları yapılıyor.aynı zamanda Dünya Telif Hakları Günü olarak da kutlanan günde, kitap dünyasına ağır darbeler indiren korsan yayıncılığı protesto etmek amacıyla pek çok söyleşi ve etkinlik de düzenleniyor.GÜZEL SÖZLER:

-Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.(Shakespeare)
-Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.(Seneca)
-Bazı kitaplar tad almak, bazı kitaplar yutmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir.(Bacon)
-Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.(Alcott)
-Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.(Carlyle) KONUYLA İLGİLİ ŞİİRLER:


KÜTÜPHANE

Bir yapıya konmayan taşları ben taş saymam 
Kitaba eğilmeyen başları ben baş saymam 
Okumadan yazmadan geçen ömrü yaş saymam.

Çok okuyan çok bilir yarını parlak olur 
Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

Kitaplar geleceğin ışıklı bir yoludur 
Kitaplar yükselişin kanadıdır koludur 
Evrenden habersizdir kitapsız kalan insan.

Çok okuyan çok bilir yarını parlak olur 
Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

Çölde kalan yolcular bulutlara tas tutar 
Bilimle beslenmeyen inanışlar pas tutar 
Yavrusu okumayan uluslar yas tutar.

Çok okuyan çok bilir yarını parlak olur 
Okuyanın yarını alnı gibi ak olur. 
Hasan TURAN

KİTAPLAR
İçi bilgi doludur,
Kafamızın süsüdür,
Hep okuyalım kitapları,
Adam olmanın yoludur.
Yolun aydınlığını,
Kitaplar gösterir bize,
İçimizin karanlığını,
Atarak, bizi çıkarır düze.
Hediyeniz kitap olsun,
Kafalara bilgi dolsun,
Kitapları ezip, bozmayalım,
Kuşaktan kuşağa kalsın.
Okuyan millet yükselir,
Biz de okuyarak yükselelim,
Atatürkün isteği bu,
Milletçe geri kalmayalım.
Fethi BOLAYIR

KİTAP DİYOR Kİ
Mini mini çocuklarım
En değerli varlıklarım
Sayfam dolu bilgilerle
Sizi candan kucaklarım.
Çalışmaktan hiç yılmayın,
Derslerden geri kalmayın
Tekrar tekrar okuyun da
Çözümlerde yanılmayın.
Çok okuyan, çok şey bilir,
Çalışkanlar hep sevilir,
Uzaydaki yıldızlara
Üstün teknikle gidilir.
Sen ki bir Türk çocuğusun
Ulusun tek umudusun.
Eğer çokça çalışırsan
Ömür boyu hep mutlusun.
İbrahim ŞİMŞEK
CAN KARDEŞİM KİTAP

Gel benim can kardeşim,
Gel güzel kitabım gel!
Senden başka dünyada
Hiç bir şey değil güzel.
Seninle oynayalım,
Seninle gülelim gel!
Seninle yerde, gökte
Gezip eğlenelim, gel!
Mehmet Necati ÖNGAYKütüphanem
Aradığım her kitap, 
Kütüphanemde vardır. 
Okuma sevmeyenin, 
Ufku karanlık ve dardır. 

Kitaplar can dostumdur, 
Onu sevmek şahane. 
Vaktim yoktur diyerek, 
Okumamak bahane. 

Dünyalara değişmem, 
Bir küçük kitaplığı. 
Okumak doyuruyor, 
Ruhumdaki açlığı. 

Güzelim boş vakitler, 
Geçmesin kahvelerde. 
Kütüphaneler açık, 
Sizi bekler her yerde. 
Güzel Kitabım

Sayfaların bir pınar, 
Bilgi sunar, nur sunar. 
Bütün içenler kanar, 
Benim güzel kitabım. 

Her sıkılan başvurur, 
Gerçekler saklı durur. 
Sende kaynar ışık, nur, 
Benim güzel kitabım. 

Bilgi, görgü hep sende, 
Medeniyet sayesinde, 
İşte yetiştim ben de, 
Benim güzel kitabım. Kitabın Serüveni
Bir dere boyunda ben 
Upuzun bir kavaktım. 
Ta dipten doruğa dek 
Işıl ışıl yapraktım. 

Bir sabah bir testere 
Beni de serdi yere. 
Kendimi birden bire 
Makinelerde buldum. 

Çok şey geçti başımdan... 
Bembeyaz kağıt oldum. 

Şimdi kitabım işte, 
Yine yapraklarım var. 
Yükselir yıldızlara, 
Beni seven çocuklar. 

Sıkıntılı da olsa, 
Benimle tatlı geçer 
En uzun yolculuklar. 
M.Necati ÖNGAY 


Kitap
İnsana yararı çok,
Kitaptan iyi şey yok,
Öykü, masal ve şiir,
Yazılmış bizler için.

Atasözü, bilmece,
Okurum gündüz gece,
Küçük olsa da yaşım,
Bilgi ile dolar başım.

Kitabımı yıpratmam,
Kirletmem, yere atmam,
Onları koruyorum,
Çünkü çok seviyorum.
Ali Osman ATAKKitap
Okumayı, yazmayı
Gördüm, öğrendim senden.
Büyükleri saymayı
Yine sensin öğreten.

Sende bilgi, görgü var,
Sende bütün gerçekler.
Sayfalarını açar,
Okurum birer birer.

Doğruluk ve güzellik
Senin yolun insana.
Bize sensin üstelik,
Öğretmen, baba, ana.

Seni temiz tutarm,
Kirletmem hiç bir zaman.
Esirgerim, okşarım,
Usanmam okumaktan