Kazanım : 2.1.5. Kaynakları ve eşyaları özenli kullanır.
Cetvel-pergel-iletki gibi ders araç-gereçlerini Türkçe dersinde kullanırız.
Cetvel-pergel-iletki gibi ders araç-gereçlerini Türkçe dersinde kullanırız.
Doğru Yanlış