Kazanım : 2.1.5. Kaynakları ve eşyaları özenli kullanır.
Boya kalemleri ......... .......... dersinde kullanılan araç gereçleridir.
Boya kalemleri ......... .......... dersinde kullanılan araç gereçleridir.