Kazanım : 2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
Sınıf başkanını oy kullanarak seçimle belirleriz.
Sınıf başkanını oy kullanarak seçimle belirleriz.
Doğru Yanlış