Kazanım : Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir.
Okul ve sınıf eşyalarını .................. kullanmalıyız.
Okul ve sınıf eşyalarını .................. kullanmalıyız.