Kazanım : 2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
Yemeğe başlamadan ...........  yıkamalıyız.
Yemeğe başlamadan ...........  yıkamalıyız.