Kazanım : T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
Aşağıdaki eklerden hangisini  “meyve” sözcüğüne eklesek çoğul ad olur ?
Aşağıdaki eklerden hangisini  “meyve” sözcüğüne eklesek çoğul ad olur ?
A)
-ci
B)
-den
C)
-ler