Kazanım : İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar.
Aile bireylerinin yerine getirmesi gereken sorumlulukarı yerine getirmezse ortaya çıkabilecek sorunları yazınız.
Aile bireylerinin yerine getirmesi gereken sorumlulukarı yerine getirmezse ortaya çıkabilecek sorunları yazınız.