Kazanım : Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.
Okula ne amaçla geldiğinizi ve okulda olmanın size kazandırdıklarını yazınız.
Okula ne amaçla geldiğinizi ve okulda olmanın size kazandırdıklarını yazınız.