Kazanım : Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.
Resmi ve samimi olmak üzere iki iletişim biçimi vardır.
Resmi ve samimi olmak üzere iki iletişim biçimi vardır.
Doğru Yanlış