Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mikail
B)
İsrafil
C)
Cebrail
D)
Azrail