Kazanım : T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A)
Bin
B)
Yüz
C)
At
D)
Dur