Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
“ Kendisine kitap verilen peygamberlere ______ ; kitap verilmeyenlere ise __________denir.”

 Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A)
nebi-resul
B)
resul-peygamber
C)
peygamber-alim
D)
resul-nebi