Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Peygamberlerin bu özelliğine ne ad verilir?
“ Peygamberler Allah'tan aldıkları dinî hükümleri olduğu gibi, hiçbir değişiklik olmadan insanlara bildirmişlerdir. Allah’tan aldıkları emirlerde ne bir eksiltme ne de bir artırma yapmışlardır.”

 Peygamberlerin bu özelliğine ne ad verilir?
A)
Emin
B)
Sıddık
C)
Adil
D)
Alim