Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir?
İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir?
A)
Tekbir
B)
Salah
C)
Telbiye
D)
Tevhid