Türkçe,   Matematik,   Hayat Bilgisi,   Oyun ve Fiz. Etkinlikler,   Görsel Sanatlar,   Müzik,   Serbest Etkinlikler,  
No
Kazanım
Ders
369.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
114.
HB.1.1.14. Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
370.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
115.
HB.1.1.15. Kullanacağı ders araç ve gereçlerini seçer.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
371.
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
Türkçe (1)
0 0
116.
HB.1.2.1. Aile bireylerini tanıtır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
372.
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
117.
HB.1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
373.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
118.
HB.1.2.3. Evinin yerini tarif eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
374.
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
119.
HB.1.2.4. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
375.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
120.
HB.1.2.5. Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
376.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe (1)
0 0
121.
HB.1.2.6. Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
377.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
122.
HB.1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
378.
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
Türkçe (1)
0 0
123.
HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
379.
T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
124.
HB.1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
380.
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
Türkçe (1)
0 0
125.
HB.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
381.
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
126.
HB.1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
382.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
127.
HB.1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
128.
HB.1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
384.
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
Türkçe (1)
0 0
129.
HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
385.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
130.
HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
386.
T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
Türkçe (1)
0 0
131.
HB.1.4.2. Okula geliş ve okuldan gidişlerde insanların trafikteki davranışlarını gözlemler.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
387.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Türkçe (1)
0 0
132.
HB.1.4.3. Okula geliş ve okuldan gidişlerde trafik kurallarına uyar.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
388.
T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
Türkçe (1)
0 0
133.
HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
389.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Türkçe (1)
0 0
134.
HB.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
390.
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
Türkçe (1)
0 0
135.
HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
391.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
Türkçe (1)
0 0
136.
HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.
Hayat Bilgisi (1)
0 0
392.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Türkçe (1)
0 0
1 2 3 | 4 |5 6 7 8 9

0,14 saniye.